Türkiye'nin ilk
ISO-15189 Akreditasyonuna
Sahip Laboratuvarı!

Servisler

Menu

LabBlog!

Kontratlı AR-GE Faaliyetleri

Acıbadem Labcell sahip olduğu GMP ve AR-GE laboratuarları, ve Acıbadem Labmed biyokimya, mikrobiyoloj, hematoloji, patoloji laboratuarları, Genetika moleküler ve konvansiyonel genetik laboratuarları ve Labvital gıda güvenliği laboratuarları ile iş birliği içerisinde ülkemizin en gelişmiş laboratuar ekipman parkına ve profesyonel ekiplerinden birine sahiptir.

Özellikle hücresel tedavi ürünleri ve organ rejenerasyon ile ilgili projelerde, proje sahipleri ile yapılacak sözleşmelerden sonra, proje sahiplerinin araştırmak istedikleri hipotezlerini ait çalışmanın dizaynı, araştırılması-uygulanması, verilerin analizi-yorumu, istatistiki değerlendirmeleri, hatta makale , tez haline getirilmesi basamaklarına kadar her basamakta profesyonel bir ekiple çalışmaya hazırdır.

Özellikle translasyonel ürünlerin kliniğe taşınması gereken basamaklarında yer alacak her tür araştırma ve üretim dizaynlarını oluşturabilecek alt yapı ve ekibe sahiptir.