Türkiye'nin
cGMP li Laboratuvarı

Servisler

Menu

LabBlog!

Kök Hücre Saklama Hizmetleri

Kordon kanı bankacılığında olduğu gibi erişkin kök hücreleri de bazı özel durumlarda saklanması gereken hücrelerdir.

Özellikle nükleer, kimyasal risk altında çalışan personelin kalıcı kemik iliği hasarı oluşma olasılıkları nedeniyle kök hücrelerinin saklanması özel bir gerekliliktir.


Bunun dışında yapılan Faz III çalışmalar özellikle enfarktüs sonrası erken dönemde yapılacak kök hücre uygulamalarının kardiovasküler morbidite ve mortalite üzerine etkisinin olumlu olduğu yönündedir. Bu durumda erişkin kök hücrelerinin 4-6 haftada hazır hale getirilebileceği düşünülürse daha önceden saklatmamış insanların enfarktüs sonrası erken dönemde kendi kök hücrelerine ulaşabilme şansı olamamaktadır. Sonuçta kardiovasküler riski yüksek olan olgularda özellikle mezenkimal kök hücrelerin üretilerek saklanması mantıklı bir yaklaşım olarak durmaktadır.


Malinite nedeniyle hastalarda yüksek doz kemoterapi endikasyonu doğduğunda tedavinin olmaz ise olmaz komponenti otolog kök hücrelerdir. Genellikle tümör gelişimi ortaya çıktıktan sonra yapılan otolog hücre nakillerinde nakil ürünü içine kanser hücrelerinin karışması önemli bir sorundur ve tedavinin etkinliğini olumsuz etkilemektedir. Bu durumda ailevi ve/ veya mesleksel kanser riski yüksek bireylerin bu hastalığa yakalanmadan önce kök hücrelerin saklatması en doğru yaklaşım olacaktır.


Acıbadem Labcell bu anlamda toplumun önemli bir ihtiyacını karşılamak üzere organize olmuş 5 yıllık kordon kanı deneyimini bu alanda da organize ederek yapılanmasını tamamlamıştır.


Kök hücrelerinizi nasıl saklatabilirsiniz:

Yukarıda tanımlanan durumlarda kapsamında bu hizmetimizden faydalanmak isteyen kişilerin web sayfamızda bildirilen iletişim noktalarından bize başvurmaları bu sürecin başlatılabilmesi için yeterlidir. İlk başvurudan sonra Labcell, başvuruları değerlendirecek karşılıklı yapılacak sözleşme ve onaylardan sonrada talep sahibi kişiler Acıbadem Hastanelerine yönlendirilecektir. 


Acıbadem kök hücre nakli ünitelerinde çalışan profesyonel ekiplerce kök hücrelerin toplama işlemi yapıldıktan sonrada elde edilen bu ürün Acıbadem labcell’e ulaştırılacak ve işlendikten sonra Acıbadem labcell’de saklamaya alınacaktır.