Hücresel tedavide
geniş inovatif ürün yelpazesi!

Ürünler

Menu

LabBlog!

Kök Hücre Nakil Ürünleri


DKH (Periferlk Kan Kaynaklı / Dolasan Kök Hücre)
Kemoterapi ve/veya growth faktör ile uyarılmış vericilerden, aferez yöntemiyle otolog veya allojenik olarak toplanıp Acıbadem Labcell’e iletilen ve kriyoprotektan ilavesinden sonra kademeli olarak ısısı –80 oC’nin altında mekanik veya programlı olarak azaltıldıktan sonra -196 oC azot tanklarında saklanan ve kullanım halinde donmuş olarak transfer edilen kök hücre nakil ürünüdür.
KKH (Kemik iliği Kaynaklı Kök Hücre)
Ameliyathane şartlarında, genel anestezi altında, çoklu kemik iliği aspirasyonu ile toplanan yağ ve kemik parçalarından filtre edilerek arındırıldıktan sonra Acıbadem Labcell’e iletilen hücre süspansiyonunun, eritrosit ve plazma azatlımı sonrası kryoprotektan ilavesinden sonra kademeli olarak ısısı –80 oC’nin altında mekanik veya programlı olarak azaltıldıktan sonra -196 oC azot tanklarında saklanan ve kullanım halinde donmuş olarak transfer edilen kök hücre nakil ürünüdür.
DLI (Verici Lenfosit İnfizyonu)
Allojenik olarak verici lenfositlerinin aferez yöntemi ile toplanarak Acıbadem Labcell’e iletilen, ardından kriyoprotektan ilavesinden sonra kademeli olarak ısısı –80 oC’nin altında mekanik veya programlı olarak azaltıldıktan sonra -196 oC azot tanklarında saklanan ve kullanım halinde donmuş olarak transfer edilen kök hücre nakil ürünüdür.
CD34 seleksiyon
Acıbadem Labcell’de DKH veya KKH’nden CD34 pozitif hücrelerin manyetik hücre ayrıştırma yöntemi ile toplanması ile elde edilen CD34’ten zengin kök hücre nakil ürünüdür.
T hücre deplesyonu (CD3, TCR alpha beta deplesyonu)
T Hücre Süspansiyonu
Aferez yöntemi ile toplanan verici lenfositlerinden manyetik hücre ayrıştırma yöntemi ile ayrıştırılan T hücre süspansiyonudur.

T Hücre Fakir Kök Hücre
Acıbadem Labcell’de DKH veya KKH’nden CD3 pozitif hücrelerin manyetik hücre ayrıştırma yöntemi ile azaltılması ile elde edilen T hücre fakir kök hücre nakil ürünüdür.
B hücre deplesyonu,
Acıbadem Labcell’de DKH veya KKH’nden CD19 pozitif hücrelerin manyetik hücre ayrıştırma yöntemi ile azaltılması ile elde edilen B hücre fakir kök hücre nakil ürünü olup özellikle kemik iliği nakil üniteleri tarafından T hücre deplesyonu ile birlikte talep edilmektedir.
APC (antijen sunan hücre ) seleksiyonu
Kök hücre nakli esnasında ortaya çıkacak GVHD reaksiyonu gibi önemli bazı durumları kontrol altına almak üzere kemik iliği nakil ürünlerinde antijen sunan (Granülositler) hücrelerin bir kısmının ayrıştırılması işlemidir. Bu işlem sadece ülkemizde Acıbadem Labcell tarafından yapılmaktadır.
Kök Hücre Nakil Ürünleri / Kullanım Alanları
Kök Hücre Nakil Ürünleri / Kullanım AlanlarıOnkolojiHematoloji
DKH (Periferlk Kan Kaynaklı / Dolaşan Kök Hücre)
KKH (Kemik İliği Kaynaklı Kök Hücre)
DLI (Verici Lenfosit İnfizyonu)
CD34 Seleksiyon
T Hücre Deplesyonu (CD3, TCR alpha beta deplesyonu)
APC (antijen sunan hücre) seleksiyonu