Hücresel tedavide
geniş inovatif ürün yelpazesi!

Ürünler

Menu

LabBlog!

İmmunoterapi Ürünleri


Dendritik hücre üretimi

Aferez yöntemi ile toplanarak Acıbadem Labcell’e iletilen verici mononükleer hücrelerinden elde edilen monositlerin, IL-4, GM-CSF ile dendritik hücreye dönüştürülmesi sonucu elde edilen hücre süspansiyonudur.


Dendritik hücrelerin otolog tümör lizatıİle yüklenmesi (AKA-1: Acıbadem Kanser Asısı-1)

Verici tümör hücrelerinden elde edilen tümör lizatlarının immatür dendritik hücreye yüklenmesini takiben dendritik hücrelerin , IL-1 beta, TNF alfa, Interferon alfa ve ve PPD ile matür hale getirildiği antijen yüklü dendritik hücre süspansiyonudur. Özellikle hemato-onkoloji için üretilmektedir.


Dendritik hücrelerin sentetik antijenle yüklenmesi (AKA-2: Acıbadem Kanser Asısı-2)

Verici dendritik hücrelerinin tümöre spesifik hazır sentetik antijenlerin dendritik hücreye yüklenmesini takiben, IL-1 beta, TNF alfa, interferon alfa ve PPD ile matür hale getirilmiş antijen yüklü dendritik hücre süspansiyonudur. Özellikle hemato-onkoloji için üretilmektedir.

Sitokinle uyarımış öldürücü hücreler (CIK),
Virüs spesifik T hücre üretimi
Tümör antijen spesifik T hücre üretimi

Aferez yöntemi ile toplanan verici mononükleer hücrelerinden manyetik seperasyon ile elde edilen T hücrelerinin sitokin kokteyli altında, spesifik antijen ile uyarılması sonucunda antijene özgü prolifere olan lenfositlerin toplanması ile hazırlanan hücre süspansiyonudur. Özellikle hemato-onkoloji için üretilmektedir.

Natural killer cell üretimi

Aferez yöntemi ile toplanan verici mononükleer hücrelerinden manyetik seperasyon ile elde edilen natural killer hücrelerin sitokin kokteyli ile aktive edilmesi sonucu hazırlanan hücre süspansiyonudur. Özellikle hemato-onkoloji için üretilmektedir.

İmmunoterapi Ürünler/Kul. Alanları
İmmunoterapi
Ürünler/Kul. Alanları
OnkolojiHematolojiEnfeksiyon Hast.
Dendritik hücre üretimi 
Dendritik hücrelerin otolog tümör lizatıİle yüklenmesi
(AKA-1: Acıbadem Kanser Asısı-1)
 
Dendritik hücrelerin sentetik antijenle yüklenmesi
(AKA-2: Acıbadem Kanser Asısı-2)
 
Sitokinle uyarımış öldürücü hücreler (CIK) 
Virüs  spesifik T hücre üretimi  
Tümör antijen spesifik T hücre üretimi