Hücresel tedavide
geniş inovatif ürün yelpazesi!

Ürünler

Menu

LabBlog!

Doku Mühendisliği Ürünleri


Fibroblast

Otolog deri dokusundan Acıbadem Labcell’de üretilen fibroblast hücre süspansiyonudur. Özellikle antiaging amaçlı üretilmektedir.

Kondrosit

Otolog kıkırdak dokusundan Acıbadem Labcell’de üretilen kondrosit hücre süspansiyonudur. Özellikle plastik cerrahi için üretilmektedir.

Biyoplastik
Dermo-plastik
Hücresel dermoplastik
Kondro-plastik

Otolog kıkırdak dokusundan elde edilen kondrosit hücrelerinin otolog stabil koagülan matriks içine gömülmesi ile hazırlanan kondrositten zengin stabil koagülantdır. Henüz araştrıma safhasında bir üründür.

Kondro-membran
Otolog kıkırdak dokusundan elde edilen kondrosit hücrelerinin kollagen matriks içine gömülmesi ile hazırlanan kondrositten zengin kollagen membrandır. Özellikle diz cerrahisi için üretilmektedir.
Mezenşio-membran
Zenginleştirilmiş yağ kök hücresi
Zenginleştirilmiş kemik iliği hücresi
PRP (Trombositten zengin plazma)
PRP Krem
Bio-Kemik
MKH (Mezenklmal Kök Hücre)
Acıbadem Labcell’e iletilen dokulardan üretilen mezenkimal kök hücre süspansiyonudur.


Üretimin yapıldığı dokulara göre 5 ayrı tipi vardır:


  • Kemik İliği Kaynaklı MKH
  • Plasental MKH * 
  • Kordon Kanı MKH*
  • Yağ MKH* 
  • Dental Pulpa MKH*


Özellikle Graft Versus host hastalığının kontrolü ve rejenaratif tıp amaçlı üretilmektedir.


Doku Mühendisliği Ürünler/Kul. Alanları
Doku Mühendisliği Ürünler/Kul. Alanları
MKH  (mezenkimal kök hücre)
Fibroblast
Kondrosit
Biyoplastik
Dermo-plastik
Hücresel dermo plastik
Kondro-plastik 
Kondro-membran
Mezenşio-membran 
Zenginleştirilmiş yağ kök hücresi
Zenginleştirilmiş kemik iliği hücresi
PRP(eritrositten zengin plazma)
Bio-kemik
Plastik cerrahi  
Genel Cerrahi 
Ortopedi 
Dermatoloji      
Kardiyoloji ve Cerrahisi          
Hematoloji            
Gastroentereloji            
Göğüs hastalıkları ve Cerrahisi            
Onkoloji            
Kadın doğum            
Endokrinoloji            
KBB            
Göz            
Nöroloji