Türkiye'nin ilk
ISO-15189 Akreditasyonuna
Sahip Laboratuvarı!

Kalite

Menu

LabBlog!

Kalite Yönetim Sistemi

Acıbadem Labcell, ISO 9001:2008 ve cGMP kalite yönetim modellerini uygulamaktadır. Tüm İş akış süreçleri, cGMP düzenlemelerine uygun olarak planlanmış ve tüm kayıtlar, cGMP ve ISO 9001 standardına uygun olarak tutulmaktadır, Acıbadem Labcell'ln ihtiyaç duyduğu laboratuvar testlerinin sağlandığı klinik laboratuvar olan Acıbadem Labmed, ISO 15189 Akreditasyonu'na sahiptir. Yapılan tüm testlerle ilgili kalite kontrol ve karşılaştırma verileri, sürekli olarak İzlenmektedir ve her an erişilebilir durumdadır.


Kalite Politikası

  • Kalite yönetim sisteminin gereği olarak, önce sistemi yürütebilecek bir organizasyon yapısı kurulmuştur. Yönetimin, kalite yönetim sistemi içinde aktif olarak yer alması sağlanmış ve halihazırda Acıbadem Sağlık Grubu bünyesinde kurulu olan organizasyon ve kalite yönetim sistemine entegre edilmiştir.
  • Kalite yönetim sisteminde ihtiyaç duyulan süreçler tanımlanmış olup; sırası ve birbirleri ile etkileşimi kayıt altına alınmıştır. Belirlenen bu süreçlerin uygulanması, sürekliliğinin ve etkinliğinin sağlanmasıİçin gerekli olan iç ve dış kaynaklı dokümanlar düzenlenerek listelenmiştir.
  • GMP laboratuvarının faaliyet konularını ilgilendiren ana süreçler belirlenmiş, dokümante edilen standart uygulama yöntemlerine ve talimatlara göre uygulamaya alınmıştır. Her bir süreç, ekipman, personel, metod, valide edilmiş ve düzenli validasyon programı ile izleme alınmıştır.
  • Kalite sisteminin sürekliliği ve etkinliği, periyodik olarak yapılan iç denetimler, yönetim gözden geçirme toplantıları ve performans değerlendirmeleri ile kontrol altında tutulmaktadır.