Türkiye'nin ilk
ISO-15189 Akreditasyonuna
Sahip Laboratuvarı!

Kalite

Menu

LabBlog!

Kalite Kontrol Programı

Üretime alınan, üretimi süren ve üretimi tamamlanan ürün, gerekli her aşamada zorunlu kalite kontrol testlerine tabii tutulmaktadır. Bu sayede ulusal, yasal ve uluslararası standartlara uygun üretim gerçekleştirilmekte, kabul kriterlerini karşılamayan ürünün serbestleştirilmesi önlenmektedir. Serbesleştirilen ürünlerde son kullanıcı tarafından da bazı testlerin yapılması istenerek "ürün güvenliği" konusunda karşılıklı mutabakat sağlanmaktadır.
Tedarikçi Kalifikasyonu ve Politikası
Üretimde kullanılacak tüm ekipmanda CE ve/veya TSE ile ISO, kritik sarf/ekipmanlarda ise cGMP, aranan standart olarak belirlenmiş, tedarikçilerin belirtilen kalite yönetim sistemlerine sahip olmaları temel şart koşulmuştur. Üretimde kullanılan tüm media, sitokin, enzim ve serumlar ATMP (Advanced therapymedlcinalproduct)/GMP grade ürünlerdir. Tedarikçiler, başlangıçta ve belirlenen aralarla değerlendirilerek satın alma süreci yürütülmektedir.
Kalite Risk Yönetim Politikası
Acıbadem Labcell yönetimi, risk analizi sürecini kullanır. Kalite risk yönetimi sonucunda ortaya çıkacak verileri, kendini geliştirmede, eğitim planlamalarında, risk alanlarına özgü tedbirler almada kullanılacak şekilde organize etmiştir.
Kalite Dokümanları& Kayıtlar

Acıbadem Labcell'in tüm kalite doküman ve kayıtları elektronik ortamda yayınlanmıştır, Doküman ve kayıtlar, kalite sisteminin gereklerine göre basılı ya da elektronik olarak kullanılır ve saklanır.