Türkiye'nin ilk
ISO-15189 Akreditasyonuna
Sahip Laboratuvarı!

Kalite

Menu

LabBlog!

Organizasyon Yapısı

Yönetim, işletme, Kalite ve İş Geliştirme, Üretim, Kalite Kontrol, Bankacılık, Sistem Bakım ve Operasyon Birimleri, Acıbadem Labcell'in ana yapısını oluşturur. 


Personel Nitelikleri,  Eğitim, Yeterlilik  ve Yetkinlik


Acıbadem Labcell, yüksek kalitede hücresel tedavi ürünleri imalatını gerçekleştiren bir kuruluştur. Sunulan hizmetin verim ve kalitesini yükseltmesi için çalışanlarını işe uygun niteliklere sahip adaylar arasından seçerek gereken eğitimleri en üst düzeyde vermeyi ilke edinmiştir.


Çalışanlar, kalite yönetim sisteminin bir parçası olarak kabul edilmiştir. Deneyimli ve uzman kadrosuyla çalışmalarını sürdürürken ilkesi, tüm çalışanların toplam kalite kültürünü geliştirmeleri yönündedir.


Tüm eğitim faaliyetleri, kapsamlı bir şekilde hazırlanmış prosedür ve talimatlara göre yürütülür. Oryantasyon ve başlangıç eğitimlerinin ardından düzenli olarak yürütülen eğitim programları ile personelin kendi çalışma alanlarıyla ilgili konularda, ürün güvenliği ve kalite kapsamında bilinmesi gereken kuralları ve yöntemleri öğrenmesi sağlanır. Verilen her eğitim sonrasında sınav yapılır ve bir değerlendirme raporu hazırlanır. Ek olarak kurum dışı sertifika kursları, sempozyum ve kongrelerle eğitim ve öğretim desteklenir.