Türkiye'nin En Büyük
Kök Hücre Bankacılığı!

Üretim

Menu

LabBlog!

Üretim

Ürün
Acıbadem Labcell, hücresel tedavi ürünleri üretir ve bankacılığını yapar, Ürün İçeriğinde toksik madde yoktur ve işlenmemiş ürünün, laboratuvara girmeden önce viral güvenlik testleri yapılmıştır. Ancak yine de bu tür ürünler mikrobiyal risk taşır, Bu nedenle çalışma sırasında ve üretildikten sonra son kullanıcıya ulaşana kadar güvenlik tedbirleri maksimum düzeyde kontrol edilir.
Üretim Alanı
Açık sistem tüm üretimler, B sınıfı alan içerisindeki A sınıfı Laminar kabin altında yapılır. Kapalı sistem üretimler ise en azından C sınıfı alanlarda yapılır, Üretilen ürünlerin depolanması, kriyoprezervasyon ile banka biriminde yapılır. Bu alan, D sınıfı alandır.
Üretim Süreci ve Planlama
Siparişlerin kabulü, tesise taşınma usulleri, kontrolü, ara ürün kontrolleri, müşteriye gönderilme aşamasına gelen ürüne (bitmiş ürün) ait kontroller ve ürünü sipariş veren klinik uygulayıcısına ulaştırılma usulleri; Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Birliği direktifleri, cGMP mevzuatları ile gerektiğinde, hakemli dergilerde yayınlanmış bilimsel araştırma makalelerinde tarif edildiği şekilde yapılır.
Ürün Serbest Bırakma
Tüm tamamlanmış ürünler serbestleştirilmeden önce son derece katı kurallar içinde kalite ve güvenlik testlerine tabi tutulur. Bu testler, hücre canlılığı, saflık analizi, Immünfenotipleme, stérilité, pirojenite, tümorajenite ve stabilité testleridir. Her bir ürünün şahit numuneleri 30 yıl süre İle saklanır. Ayrıca her bir ürün uygulama sonrası stabilité, etkinlik ve yan etki açısından 2 yıl süre ile izlenir.
Depolama & Saklama
Gerek ürünler gerekse üretimde kullanılan sarflar, ana saklamaya alınmadan karantina alanlarında bekletilir, Kalite kontrol testlerinin uygunluğu onaylandıktan sonra özelliğine göre oda sıcaklığı, +4°C, <-20°C veya -150°C'nin altındaki sıcaklıklarda uygun kalıcı alanlarda saklanır.