Türkiye'nin En Büyük
Kök Hücre Bankacılığı!

Üretim

Menu

LabBlog!

Dağıtım, Şikayetler, Üretim Sorunları ve Geri Çekme


Dağıtım

Acıbadem Labcell, kordon kanı ve kök hücre nakli amaçlı Dolaşan Kök Hücre (DKH) dağıtımı haricinde ürettiği malların dağıtımını, sadece ülke sınırları içinde yapar. Kordon kanı ve DKH'lerin toplanma ve dağıtım işlemlerini, talep edilmesi halinde, Sağlık Bakanlığı'nın izni ile uluslararası alanda da yapabilir. Acıbadem Labcell, kordon kanı dışında, müşteri olarak, klinik hekimleri tanımlamaktadır. Kordon kanı harici tüm üretimler, klinik hekim talebi üzerine, onun hastası için yapılır. Ham ürün kaynağı kişi ise müşterinin hastasıdır.


Acıbadem Labcell, hasta veya vericiden ham ürün getirirken ya da üretilmiş ürünleri müşteriye sevk ederken dondurulmuş ürünler haricinde, 4-12°C'deki transfer şartlarını kullanır. 


Dondurulmuş ürünler, azot transfer tankları ile nakledilmektedir. Tüm transfer kutularında, belirlenen ısı aralıklarında transferin yapıldığını gösteren ısı takip sistemleri mevcuttur. Transfer kutusunun ambalaj bölümünde bulunan güvenlik bandı ile kutunun transfer esnasında açılıp açılmadığı takip edilmektedir.


Geri Çağırma

Standardı karşılamayan ürünler, yazılı prosedürler kapsamında geri çağrılır ve tekrar analiz edilir.

Şikayetler

Acıbadem Labcell GMP tesisinin kalite yönetim sisteminde, klinik uygulamalar ve klinik dışıçalışmalar için girdi tedarik eden müşterinin memnuniyeti, uluslararası standartlarda üretim ve kalite güvencesine sahip bir ürün kullandığını hissetmesi ve inanmasıdır.


Müşteri memnuniyetine İlişkin yaklaşımımız; müşterilerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini tanımlamak, istenilen sonucun alınması için onları temel is sünelerimizle desteklemektir. Bu yaklaşımda müşterilerimiz, mümkün olduğu kadar sürece dahil edilmeye çalışılır.


Müşteri memnuniyeti veya müşteriden gelen şikayetler anında değerlendirmeye alınır. Süreç anketlerinin yanı sıra acil problem çözümleme süreleri, üretim ve teslimat performansı, müşteri şikayetleri gibi dahili göstergeler de müşteri memnuniyeti ölçütü olarak kullanılmaktadır.


Denetim

Acıbadem Labcell Kalite Yönetim Sistemi'nin, referans alınan cGMP ve ISO 9001:2008 standartlarına uygunluğu, etkinliği ve sürekliliği planlı olarak denetlenir ve sonuçları kayıt altına alınır.